Systém klimatizace a vytápění tramvaje Škoda 28T Konya

INFORMACE O PROJEKTU: Zákazník: ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Rok realizace: 2013 – 2015, Počet vozů: 72; Místo provozu: Turecko, Konya

více informací

Systém klimatizace a vytápění pro tramvaj Škoda 28T je určen k chlazení, větrání, vytápění a úpravě přiváděného vzduchu do prostoru pro cestující a pro stanoviště řidiče v tramvaji.

 

V rámci projektu byly realizovány  čtyři hlavní zařízení:

 • klimatizační jednotky prostoru pro cestující typu KLMT28S
 • klimatizační jednotky stanoviště řidiče typu KLMT28K
   
 • napájecí měniče typu NST-4006 pro jednotku typu KLMT28K
 • vytápěcí agregáty typu KVA-03 ve třech provedeních

U každé klimatizační jednotky je čerstvý vzduch přiváděn přes regulovatelnou klapku do směšovací komory, kde je míchán s recirkulačním vzduchem. Ze směšovací komory je vzduch přiváděn přes filtr, chladič (výparník) a elektrický ohřívač do vzduchových potrubních rozvodů vozidla. Filtry zabraňují vstupu nečistot a prachu do celého vzduchotechnického zařízení, dále zanášení chladičů, topení a oběžných kol ventilátorů.

Pro potřebu snížení teploty vzduchu slouží chladič (výparník) klimatizačních jednotek. Ten je součástí chladícího okruhu společně s kompresorem a je naplněn chladivem R134a. Výkon chlazení je regulován změnou otáček kompresorů pomocí frekvenčního měnič.

Regulace topného výkonu je zajištěna regulátory, které umožňují plynule měnit napětí na elektrických ohřívačích pomocí polovodičových měničů. Výhodou je možnost dosažení lepšího průběhu regulované teploty (vyšší komfort pro cestující) a zároveň dosažení výrazně menšího počtu spínání stykačů topení. V prostoru pro cestující je preferováno topení pomocí vytápěcích agregátů KVA-03. Rovněž je zajištěno, aby z klimatizačních jednotek v režimu topení neproudil chladný vzduch na cestující.

Pro možnost snížení relativní vlhkosti vzduchu je klimatizační jednotka vybavena režimem odvlhčování. V tomto režimu je možné spustit kompresorový chladící okruh spolu s elektrickým ohřívačem.

Systém klimatizace a vytápění je automatický a pracuje dle požadovaných parametrů nastavených řidičem vozidla. Každá klimatizační jednotka obsahuje řídící jednotku. Komunikace s nadřazeným řízením vozidlem je zajištěnou linkou Ethernet.

Klimatizační jednotky jsou určené k montáži na střechu vozidla. Horní víka jednotek jsou plně pochozí. Díky hliníkové konstrukci kontejneru a integrovaným výkonovým měničům je dosaženo nízké měrné hmotnosti. Salonová klimatizační jednotka má integrovaný napájecí měnič s galvanickým oddělením a střídači. Proto může být napájeno přímo z trakční sítě 600 V nebo 750V DC.

Vlastnosti

 • Řízení přes vozidlovou síť Ethernet
 • Kompatibilní s nástrojem TST (Tunning and Service Tool)
 • Integrované frekvenční měniče
 • Plynulá regulace otáček ventilátorů a kompresoru
 • Bezkontaktní regulace topení
 • Napájení z trolejového vedení 
 • Pokročilé možnosti diagnostiky, záznamník událostí a provozních dat

 

Technické parametry jednotky typu KLMT28S

Jmenovitý chladící výkon jednotky

20 kW

Jmenovitý topný výkon

8 kW

Jmenovité silové napájecí napětí

750 V DC

Pracovní rozsah napájecího napětí

500 V – 1000 V DC

Jmenovité ovládací napětí

24V DC

Chladivo v okruhu kompresoru

R134a

Hmotnost komponentů chladícího okruhu

399 kg

Maximální dodávka vzduchu

3000 m3/hod.

Rozsah pracovních teplot

-40°C až +45°C

Komunikační rozhraní

Ethernet

 

Technické parametry jednotky typu KLMT28K

Jmenovitý chladící výkon jednotky

4 kW

Jmenovitý topný výkon

5 kW

Jmenovité silové napájecí napětí

3x400 V, 50 Hz

Jmenovité ovládací napětí

24V DC

Chladivo v okruhu kompresoru

R134a

Hmotnost komponentů chladícího okruhu

150 kg

Maximální dodávka vzduchu

3000 m3/hod.

Rozsah pracovních teplot

-40°C až +45°C

Komunikační rozhraní

Ethernet, CAN

 

Technické parametry napájecího měniče NST-4006

Jmenovitý výkon

6 kW

Jmenovité silové napájecí napětí

750V DC

Pracovní rozsah napájecího napětí

500 V – 1000 V DC

Výstupní napětí

3 x 0 až 400 V, 0 – 50 Hz

Jmenovité ovládací napětí

24V DC

Hmotnost komponentů chladícího okruhu

55 kg

Chlazení

Přirozené

Komunikační rozhraní

CAN

Fotogalerie

POLL, s.r.o.

Výpadová 1676/4a
Praha 16
153 00

IČO: 62967754