Rekonstrukce příměstských Jednotek řady 560

Cílem projektu je nahradit dožívající části elektrické výzbroje příměstských pantografových jednotek řady 560.

více informací

Zachován zůstal původní hlavní transformátor, trakční motory a pneumatické přepojovače směru jízdy a režimu jízda-brzda. Zcela nahrazeny jsou trakční měniče, regulátor trakčních pohonů a měniče pomocných pohonů.

Hlavní součástí úprav je náhrada původního nadřazeného řízení lokomotivy nadřazeným řízením využívajícím prvky osvědčené na elektrických jednotkách řady 671 ZSSK. Zachovány zůstaly původní regulátory hlavních i pomocných pohonů, původní trakční měniče i všechny další prvky elektrické výzbroje včetně původního regulátoru rychlosti a skluzové ochrany. Součástí zadání byl požadavek, aby ovládání samotné lokomotivy bylo úpravami pokud možno nezměněno. Dálkové řízení je provedeno pomocí WTB.

Základní charakteristika podílu POLL na projektu:

 • Analýza funkčnosti původního nadřazeného řízení lokomotivy typu 70E1.

 • Návrh a výroba specifického CAN modulu pro zadání poměrného tahu do původních obvodů lokomotivy.

 • Tvorba aplikačního programu pro systém nadřazeného řízení.

Hlavní milníky projektu:

 • 03/2010 – Zahájení prací na projektu.

 • 03-07/2010 – Analýza, design a implementace SW nadřazeného řízení vlastní lokomotivy.

 • 05-07/2010 – Vývoj specifického CAN modulu zadání poměrného tahu.

 • 08/2010 – Oživení první upravené lokomotivy 263 012-7 v ŽOS Zvolen.

 • 09/2010 – Úspěšná technicko-bezpečnostní zkouška první upravené lokomotivy v Bratislavě.

 • 10-11/2010 – Testy dálkového řízení v Škoda Vagónce v Ostravě.

 • 01/2011 – Oživení druhé upravené lokomotivy 263 011-9 v ŽOS Zvolen. Vykonání technicko-bezpečnostní zkoušky.

 • 12/2010 ÷ 02/2011 – Zkoušení prototypu vratné soupravy a obou lokomotiv na železničním zkušebním okruhu v Cerhenicích.

 • 03-04/2011 – Zkušební jízdy v okolí Nových Zámků.

POLL, s.r.o.

Výpadová 1676/4a
Praha 16
153 00

IČO: 62967754