Rekonstrukce příměstských Jednotek řady 560

Cílem projektu je nahradit dožívající části elektrické výzbroje příměstských pantografových jednotek řady 560. Zachován zůstal původní hlavní transformátor, trakční motory a pneumatické přepojovače směru jízdy a režimu jízda-brzda. Zcela nahrazeny jsou trakční měniče, regulátor trakčních pohonů a měniče pomocných pohonů.

Základní charakteristika podílu POLL na projektu:

  • Návrh silového schéma trakčních měničů.
  • Návrh a výroba regulátorů trakčních měničů. Kompletní vývoj programového vybavení.
  • Návrh a výroba AC/DC měniče 230V AC/ 560V DC pro napájení střídačů pomocných pohonů.

Každý trakční měnič slouží k napájení jednoho trakčního motoru. Každý motor pohání jeden podvozek elektrického vozu. Na jedné soupravě složené obvykle z dvou elektrických vozů a čtyř vozů vložených jsou celkem čtyři trakční měniče. Trakční měniče jsou založeny na tyristorech IGCT z produkce ABB (dříve Polovodiče). V jízdním režimu je trakční motor napájen maximálním napětím 800V a maximálním proudem 1100A. Vstupní H-můstek trakčního měniče optimalizuje tvar odebíraného proudu z troleje. V brzdném režimu je díky zapojení trakčních měničů zajištěno brzdění EDB téměř až do zastavení. Odbuzení motorů probíhá v jízdním i brzdném režimu spojitě.

Každý trakční měnič je řízen vlastním regulátorem. Vždy dva regulátory jsou umístěny v jedné společné vaně, funkčně jsou ale nezávislé. Regulátory regulují proudy a napětí trakčních měničů dle zadání strojvůdce, ovládají pneumatické přepojovače režimu jízdy – brzdy, řídí intenzitu chlazení trakčních měničů a brání prokluzu a smyku kol. Algoritmy programového vybavení jsou optimalizovány pro zajištění minimálního zvlnění proudu z troleje a eliminaci rušivých zpětných proudů na frekvencích, které využívají kolejové obvody vlakového zabezpečovače.

První elektrický vůz 560 007-7 byl rekonstruován v Pars Šumperk. Oživení a testování proběhlo v DKV Brno. V roce 2004 proběhly typové zkoušky na ŽZO v Cerhenicích. Do roku 2010 prošlo tímto typem rekonstrukce celkem šest souprav (12 elektrických vozů) řady 560.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERADSC_0085a
© 1996 - 2017 Poll s.r.o. │ design: JK