Náhrada nadřazeného řízení lokomotiv řady 263 ZSSK

Cílem projektu je umožnit řízení lokomotiv řady 263 (původní typ 70E1) Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) z řídícího vozu řady 951 nově dodávaných vratných souprav z produkce Škoda Vagónka v Ostravě. Hlavní součástí úprav je náhrada původního nadřazeného řízení lokomotivy nadřazeným řízením využívajícím prvky osvědčené na elektrických jednotkách řady 671 ZSSK. Zachovány zůstaly původní regulátory hlavních i pomocných pohonů, původní trakční měniče i všechny další prvky elektrické výzbroje včetně původního regulátoru rychlosti a skluzové ochrany. Součástí zadání byl požadavek, aby ovládání samotné lokomotivy bylo úpravami pokud možno nezměněno. Dálkové řízení je provedeno pomocí WTB.

Základní charakteristika podílu POLL na projektu:

 • Analýza funkčnosti původního nadřazeného řízení lokomotivy typu 70E1.
 • Návrh a výroba specifického CAN modulu pro zadání poměrného tahu do původních obvodů lokomotivy.
 • Tvorba aplikačního programu pro systém nadřazeného řízení.

Hlavní milníky projektu:

 • 03/2010 – Zahájení prací na projektu.
 • 03-07/2010 – Analýza, design a implementace SW nadřazeného řízení vlastní lokomotivy.
 • 05-07/2010 – Vývoj specifického CAN modulu zadání poměrného tahu.
 • 08/2010 – Oživení první upravené lokomotivy 263 012-7 v ŽOS Zvolen.
 • 09/2010 – Úspěšná technicko-bezpečnostní zkouška první upravené lokomotivy v Bratislavě.
 • 10-11/2010 – Testy dálkového řízení v Škoda Vagónce v Ostravě.
 • 01/2011 – Oživení druhé upravené lokomotivy 263 011-9 v ŽOS Zvolen. Vykonání technicko-bezpečnostní zkoušky.
 • 12/2010 ÷ 02/2011 – Zkoušení prototypu vratné soupravy a obou lokomotiv na železničním zkušebním okruhu v Cerhenicích.
 • 03-04/2011 – Zkušební jízdy v okolí Nových Zámků.
NRPT-IO
© 1996 - 2017 Poll s.r.o. │ design: JK