Certifikace

Od 14. října 2005 jsme držitelem platného certifikátu potvrzujícího, že společnost zavedla a udržuje systém managementu kvality splňující požadavky ČSN EN ISO 9001.

Po uplynutí tříletého období jsme se rozhodli zavést integrovaný systém jakosti a EMS. 12. září 2008 jsme získali certifikát LRQA, který demonstruje, že systém managementu jakosti a systém environmentálního managementu je v naší společnosti certifikován v souladu s akreditačními pravidly Národního akreditačního institutu Spojeného království UKAS (United Kingdom Accreditation Service) a zahrnuje tyto činnosti:

Vývoj a výroba elektronických systémů pro aplikace ve výkonové elektronice, kolejových vozidlech, HVAC systémech a elektronických pohonech včetně aplikačně specifického SW

Certifikát shody s ČSN EN 15085-2 CL4
Certifikát shody s ČSN EN 15085-2 CL4
Certifikát Poll-2015.pdf
3.2 KiB
Certifikát 9001 14001 cz
Certifikát 9001 14001 cz
4_0004399nc_scan_9001+14001.pdf
50.8 KiB
Osvědčení o způsobilosti dodavatele pro ČD
Osvědčení o způsobilosti dodavatele pro ČD
Q_05553_003_1-0_Osvedceni o zpusobilosti dodavatele pro CD.pdf
247.9 KiB
Prohlášení SVV Praha Pro ČD O Plnění Předpisu V95-5 POLL
Prohlášení SVV Praha Pro ČD O Plnění Předpisu V95-5 POLL
prohlášení SVV Praha pro ČD o plnění předpisu V95-5 POLL.pdf
647.0 KiB
ISO9001,ISO14001 with UKAS
© 1996 - 2017 Poll s.r.o. │ design: JK